Tijdens de Algemene Ledenvergadering, die op 2 maart 2023 in Utrecht werd gehouden, werd het Beleidsplan 2023 gepresenteerd. De missie van Ondernemers in Geschiedenis is het bieden van ondersteuning van het vak van historicus als zelfstandig ondernemer. Het doel is het behartigen van de belangen van de leden en het bieden van een kwaliteitswaarborg aan opdrachtgevers. De primaire doelgroep bestaat uit academisch geschoolde (professionele) vrijgevestigde historici, waarvoor Ondernemers in Geschiedenis hét professionele netwerk is.

Strategie en ambitie
Ondernemers in Geschiedenis biedt vrijgevestigde historici een netwerk waarmee kennis en ervaring kan worden uitgewisseld en een platform waarop zij zich kunnen presenteren aan potentiële opdrachtgevers. De komende jaren wil het bestuur Ondernemers in Geschiedenis sterker, actiever en zichtbaarder maken. Dit betekent onder andere meer (jonge) leden werven en meer en betere contacten met institutionele relaties aangaan, zoals archiefinstellingen, universiteiten en netwerken van historici. Verder wil de vereniging meer en grotere (inhoudelijke) activiteiten organiseren en de platformfunctie versterken, onder andere via de website en door meer zichtbaar te worden op social media.

Lees hier het volledige beleidsplan.