Hét professionele netwerk voor vrijgevestigde historici! 

Ondernemers in Geschiedenis verenigt zelfstandige historici, brengt hen met elkaar in contact en informeert hen onder andere over het historisch ondernemersschap. Dat doen we door excursies, webinars en andere activiteiten te organiseren, zowel fysiek als online. Ook zijn we een platform waar zakelijke en particuliere opdrachtgevers een geschikte historicus kunnen vinden.

Regulier lidmaatschap

Het reguliere lidmaatschap staat open voor iedereen die academisch is geschoold op het gebied van geschiedenis en/of historisch erfgoed en tenminste een deel van zijn of haar inkomsten als zelfstandig ondernemer genereert uit werk op dit gebied (of dat ambieert). Ook staan we open voor andere zelfstandigen die op een vergelijkbaar niveau op het gebied van geschiedenis en/of historisch erfgoed werkzaam zijn.

Heb je belangstelling voor het lidmaatschap van Ondernemers in Geschiedenis? De contributie bedraagt € 85,- per jaar (met een eerste betaling naar rato van het moment van instap). Ondernemers in Geschiedenis met personeel betalen dezelfde contributie, waarvoor zij zichzelf of één personeelslid kunnen laten deelnemen aan activiteiten.

Voor meer informatie of aanmelden als lid kun je contact opnemen met secretaris Rogier Overman. Hij verwelkomt je graag als nieuw lid!

Buitengewoon lidmaatschap

Kom je niet voor het reguliere lidmaatschap in aanmerking, maar wil je wel aan de activiteiten van Ondernemers in Geschiedenis meedoen, dan is wellicht het Buitengewoon lidmaatschap iets voor je. Buitengewone leden kunnen deelnemen aan online bijeenkomsten, excursies en de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, maar hebben geen stemrecht of andere uit het reguliere lidmaatschap voorvloeiende rechten (zoals het hebben van een eigen webpagina op de website). De hoogte van de jaarlijkse bedrijge van Buitengewone leden wordt binnenkort vastgesteld.

Begunstigers

Ook Begunstigers zijn welkom bij Ondernemers in Geschiedenis. Een begunstiger is iemand die zonder daarvoor iets terug te verlangen een financiële bijdrage levert aan de vereniging. Te denken valt aan gepensioneerde oud-leden of andere mensen die Ondernemers in Geschiedenis een warm hart toe dragen en haar financiële draagkracht willen verstevigen.

Voor meer informatie of aanmelden als Buitengewoon lid of Begunstiger kun je contact opnemen met secretaris Rogier Overman. 

Flyer OiG 31 8 22 Verkleind

 

Waarom ik lid ben van Ondernemers in Geschiedenis

Dr. Anton van Renssen:

"Naast inspiratie en gezelligheid, is voor mij de zakelijke kant van het lidmaatschap overduidelijk. Dankzij connecties die ik via de vereniging heb opgedaan, vond ik financiering voor het podcastproject over de opvang van Indische Nederlanders. Voor mij geldt: de contributie van de vereniging heb ik er voor mijn hele leven al uit."

Rogier Overman, historicus, schrijver en onderzoeker: 

"Ik ben lid geworden omdat ik collega’s miste, gezelligheid zocht en geen echt netwerk op mijn vakgebied had. Het lidmaatschap heeft me dat allemaal gebracht, naast nieuwe opdrachten en bijvoorbeeld meer inzicht in tarieven."