Henk Looijesteijn Historicus

Geschiedenis is nooit geheel en al voorbij; langs allerlei wegen en paden, hoe slingerend en kronkelig ook, werkt het verleden op ons in. Mijn aanpak wordt gekenmerkt door de zoektocht naar het grotere verband waarbinnen de mens zich bewoog en waarin gebeurtenissen en ontwikkelingen zich voltrokken. Of dat nu gaat om de stichting van hofjes, de geschiedenis van een huis, bedrijf of familie, de herkomst van een kunstwerk of de biografie van een persoon, ik streef er altijd naar het verhaal in de stroom der geschiedenis in te bedden. Eenvoudige vragen zijn daarbij leidend: Wat betekende het om in 18de-eeuws Amsterdam een hofje te stichten? Wat dreef een 17de-eeuwse vrijdenker uit Middelburg om in verre landen het geluk te zoeken? Hoe en waarom maakte een jonge man in 20ste-eeuws naoorlogs Haarlem zijn levenskeuzen?

In mijn praktijk als zelfstandig historicus ben ik in de eerste plaats een veelzijdig en vindingrijk onderzoeker en een vlot schrijver, maar ik kan ook levendig vertellen over geschiedenis en wordt vaak gevraagd voor lezingen, colleges en wandelingen. Een brede nieuwsgierigheid en grote belezenheid schragen een grondig onderzocht en afgerond verhaal dat voorbij de anekdotes reikt. Wat mijn onderwerpskeuze betreft geldt als vuistregel: afwisseling van spijs doet eten.

 Dr Henk Looijesteijn
Potgieterstraat 23-3ha
1053 XP Amsterdam
info [AT] henklooijesteijn.nl
www.henklooijesteijn.nl

 

Cluysenaer Historisch Onderzoek en Communicatie

Kennis van geschiedenis relativeert, inspireert en geeft inzicht in het heden. U zult dat zelf ervaren wanneer u een historisch project start. Cluysenaer Historisch Onderzoek en Communicatie begeleidt u daar graag bij: doelgericht, professioneel, flexibel en met passie. Samen achterhalen we wat het best past bij uw wensen, mogelijkheden en doelgroep. Het resultaat is altijd wetenschappelijk verantwoord en publieksgericht. Eindproducten lopen uiteen van jubileumboek, tekst- en beeldredactie, historische wandeling, onderzoeksverslag of webtekst tot een artikel, workshop, lesbrief, rondleiding, folder of DVD. 

Recente projecten:

 • Jubileumboek: Van UCN Aerospace tot Aeronamic, 1988–2013; verschenen medio 2014
 • Jubileumboek: 50 jaar College ter Beoordeling van Geneesmiddelen; verschenen medio 2013
 • Webteksten, beeldselectie en -redactie voor www.buitenkampers.nl;
 • Ontwikkeling van twee bijbehorende lesbrieven voor basis- en voortgezet onderwijs; 2013
 • Auteur van de rubriek Visies in Museumvisie; sinds 2001

Cluysenaer Historisch Onderzoek en Communicatie
Micha Cluysenaer
De Vliet 4
3633 EL Vreeland
T 0294 237002
M 06 103 87 193
E micha.cluysenaer [AT] planet.nl
W www.cluysenaer.nl

Wim Dral

Wim heeft de opleiding tot leraar Geschiedenis gevolgd en een eerste graads bevoegdheid gehaald aan de Vrije Leergangen MO. Naast zijn werk in de financiële dienstverlening studeerde hij Mediaevistiek aan de Universiteit Leiden en schreef een proefschrift aan dezelfde universiteit over een onderwerp uit de Vroegmoderne tijd. Door zijn opleiding is hij op meerdere (tijd)vakken inzetbaar.

Hij is vertrouwd met het schrijven en redigeren van artikelen over uiteenlopende onderwerpen als redacteur van een lokaal historisch tijdschrift en heeft ervaring met archiveringsprojecten en het realiseren van erfgoedtentoonstelling.

De politieke, maritieme en culturele geschiedenis van de periode van de Republiek heeft zijn bijzondere belangstelling. Hij publiceert en geeft er lezingen over. Diverse artikelen over lokale geschiedenis zijn er van zijn hand verschenen.

Bedrijfsgeschiedenis heeft ook zijn interesse. Op basis van archief, literatuur, verhalen uit het bedrijf wordt de geschiedenis van een bedrijf in kaart gebracht en op verschillende manieren tot leven gebracht, hetzij door een publicatie of een tentoonstelling of allebei. Hij houdt zich niet alleen bezig met het verleden van een bedrijf, maar ook met de toekomst.

Levend Verleden
Dr. Wim Dral
Oude Loosdrechtseweg 63
1215 HB Hilversum
wimdral [AT] kpnmail.nl

Storia

Geschiedenis toegankelijk maken voor het publiek, dat is waar Storia zich mee bezighoudt. En dat kan op allerlei manieren. Bijvoorbeeld door het schrijven van goed leesbare historische boeken, het bedenken en samenstellen van boeiende tentoonstellingen, of het organiseren van kleine en grote publieksgerichte evenementen.

Natuurlijk gaat de aandacht voor het publiek altijd hand in hand met een historisch verantwoorde werkwijze. Vandaar het motto van Storia: ‘geschiedenis tussen wetenschap en publiek’.

Storia werkt in de museum- en erfgoedwereld, voor gemeenten en provincies, en voor bedrijven en instellingen. De kern van het bureau is de historica Dolly Verhoeven. Zij heeft veel ervaring met het doen van historisch onderzoek en met het opzetten en aansturen van erfgoedprojecten. Gedurende twee dagen per week is zij verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen als hoogleraar Gelderse en Nijmeegse geschiedenis.

Prof.dr. Dolly Verhoeven
Gardenierslaan 38
7314 CX Apeldoorn
tel: 06–51317020
mail: d.verhoeven [AT] storia.nl
website: www.storia.nl
twitter: @dollyverhoeven

Bureau voor Antropologie & Oral History / Renate Stapelbroek

Zonder herinneringen zijn we nergens. Want zonder herinneringen weten we niet waar we vandaan komen, weten we niet wie we zijn. Renate Stapelbroek onderzoekt daarom de omgang met het verleden: Wat vinden we belangrijk om in herinnering te houden en hoe doen we dat? Onderzoek naar herinneringsculturen verbindt mensen niet alleen met hun verleden, maar ook met elkaar. Het biedt daarmee nieuwe perspectieven op erfgoed voor toekomstige generaties.

Renate Stapelbroek is antropoloog, kenner van de naoorlogse migratiegeschiedenis en deskundig op het terrein van de oral history. Als zelfstandig onderzoeker werkte zij voor uiteenlopende opdrachtgevers waaronder Joods Historisch Museum, Regionaal Archief Nijmegen en BibliotheekNetwerk Zuid-Holland Zuidoost. Daarnaast doceeerde zij aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Momenteel is Renate buitenpromovenda aan de Tilburg University, School of Social and Behavioral Science.

Op zoek naar een ervaren oral history interviewer, een bevlogen gastdocent en/of een gedegen onderzoeker? Voor een tentoonstelling, collegereeks, boekpublicatie of … ? Renate Stapelbroek zorgt in alle opzichten voor een goed verhaal.

Bureau voor Antropologie & Oral History
Renate Stapelbroek
Stollenbergweg 50
6572 AD Berg en Dal
telefoon 06 18667596
info [AT] renatestapelbroek.nl
www.renatestapelbroek.nl

Bureau voor Historisch Maatwerk

Als zelfstandig, allround historicus heb ik mijn zilveren jubileum al achter de rug. Ik mag me dus een ervaren rot in het vak noemen. Mijn werkzaamheden spitsen zich toe op drie gebieden:

 • jubileumprojecten
 • genealogisch onderzoek in binnen- en buitenland
 • speciale historische diensten, zoals inventariseren van archieven en beschrijven van historische collecties. Ik werk voor bedrijven, organisaties, verenigingen, (archief)instellingen en particulieren.

Elke opdracht is bij mij in goede handen: of het nu gaat om kleinschalig onderzoek naar een oprichtingsdatum of een uitgebreid onderzoek naar de historie van uw bedrijf of familie. Ook zorg ik ervoor dat uw geschiedenis een eigen gezicht krijgt. Ik presenteer het onderzoek op een creatieve en toegankelijke manier, die aansluit bij uw doelen, wensen en imago. Dat kan bijvoorbeeld een boek, magazine, dvd, website of tentoonstelling zijn. Daarvoor werk ik samen met vakkundige professionals.

Elke opdracht is anders en daarom lever ik altijd maatwerk. Vandaar mijn bedrijfsnaam Bureau voor Historisch Maatwerk. Op mijn website staat een overzicht van recent werk. Ook vindt u daar meer algemene informatie over mijn diensten.

Bureau voor Historisch Maatwerk
Wim Maas
Tweevoren 36
5672 SC Nuenen
Tel: 040–2844205
Mobiel: 06–51765502
Website: www.bureaumaas.nl
Email: info [AT] bureaumaas.nl

Paula van Rooij

Paul van Rooij is bezig met een lerarenopleiding aan de pabo. Daarom neemt zij voorlopig geen nieuwe klussen aan.

Van Rooij ONderWIJS is het bedrijf van Paula van Rooij. Het is te huren voor werk als interimdocent geschiedenis en voor het ontwikkelen van educatief materiaal en lesbrieven.

Paula van Rooij (1983) is een academisch geschoold historicus en eerstegraadsdocent geschiedenis met een journalistieke achtergrond. Dat betekent dat zij de universitaire wereld en het voortgezet onderwijs kent en goed kan schrijven.

Van Rooij heeft drie masters op zak: een onderzoeksmaster geschiedenis, een duale master journalistiek en een eerstegraadslesbevoegdheid geschiedenis. Door deze achtergrond is zij in staat om historische onderwerpen snel te ontsluiten voor het voortgezet onderwijs. Zij kan de brug zijn naar het voortgezet onderwijs voor wetenschappers die worstelen met de valorisatieparagraaf in hun onderzoek. Door advies te geven en lesmateriaal te maken.

Van Rooij werkt graag aan projecten die enkele maanden in beslag nemen. Hierbij is zij gericht op samenwerking, praktisch en resultaatgericht. Daarnaast zijn vrolijk, gedreven en proactief kernwoorden.

Kijk voor mijn opleiding en werkervaring op LinkedIn: www.linkedin.com/in/paulavanrooij/.

Van Rooij ONderWIJS is gevestigd in Rijswijk (ZH).
Contact: 06-20029738 / pamj.van.rooij [AT] gmail.com
Twitter: @PaulavanRooij

GeschiedenisLab

GeschiedenisLab onderzoekt, schrijft, organiseert en geeft les. Marjan Beijering is maatschappijhistorica en eerstegraads docent geschiedenis; creatief, met organisatiekracht en een groot netwerk.

Diensten en producten
Historisch onderzoek
Interviewen
Schrijven en redigeren
Projectleiding
Lezingen en workshops

Specialismen
Geschiedenis van jeugdzorg
Immaterieel erfgoed
Oral History
Biografie
Onderwijs

 

Website
www.geschiedenislab.nl

Contact
GeschiedenisLab
Zomerhofstraat 71, unit 230
3032 CK Rotterdam
T 0031 6 253 53 724
E info [AT] geschiedenislab.nl

 

Portfolio

 • Het immaterieel erfgoed van de West-Kruiskade. Notitie t.b.v. de onderzoekslijn superdiversiteit voor het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed (2019).
 • Roem en succes zijn valkuilen. Het schrijverschap van Janwillem van de Wetering, in De Parelduiker, jaargang 24, (2019) nr. 1.
 • Lessons learned. Publicatie over tien jaar jeugdzorgbeleid in de Stadsregio Amsterdam (2014).
 • Rotterdam Vertelt, projectleiding van een netwerk voor oral history (2013–2014).
 • Lied van je moeder: Rotterdamse jongeren verzamelen heimweeliedjes. Projectleiding en publicatie (2012).
 • Schuilen onder de Spoorbogen. Verhalen over de oorlog op basis van interviews met ouderen uit Rotterdam-noord (2010).
 • Rotterdam was…. Ontwikkeling van een lessenserie voor het VMBO (2010).
 • Gevaarlijk en talentvol. Boek over mensbeelden in armenzorg en bijstand. Met Ellie Smolenaars (2004).
 • Moordlied in Drenthe. Boek over straatliederen en hun plaats in het collectieve geheugen (1999).
 • Weeslied. Idee, research en interviews voor een film over het Rotterdamse Burgerweeshuis van filmmaker Andre van der Hout (1995).
 • 100 jaar jeugdzorg in Rotterdam. Boek over de voogdijverenigingen Pro Juventute en Humanitas Rotterdam (1995).
Jesse Poiesz

Mooie dingen maken met geschiedenis.

Poiesz Projectondersteuning heeft één ambitie: mooie dingen maken. Daarom heb ik meegewerkt aan verschillende ‘klassieke’ projecten zoals tentoonstellingen, bijvoorbeeld voor het Nederlands Volksbuurtmuseum Wijk C, de BKMilitaireBoeken (een krant over militaire boeken), en historische projecten als Herauten op de Stelling. Mijn werkzaamheden omvatten historische research, maar ook alles er omheen. Bijvoorbeeld het zoeken en benaderen van potentiële partners en meedenken over inhoud en vormgeving.

Ook met digitale projecten heb ik de nodige ervaring. Zoals de website voor BKMilitaireBoeken (www.militaireboeken.com) en de Twitter- en Facebook-pagina, die ik heb opgezet en modereer. Om maandelijks iets moois te maken, heb ik met vrienden een Youtube-kanaal N3rderland, over popcultuur en cultuurhistorische onderwerpen.
Als student heb ik mij toegelegd op publieksgerichte geschiedenis, met een minor Journalistiek, de master Cultuurgeschiedenis en de educatieve master. Geschiedenis van de psychiatrie vormt hierin een rode draad, met meerdere scripties over dit onderwerp en een stage bij Museum dr. Guislain. Daar leerde ik het belang van historische kennis voor het bestrijden van stigma’s, begrip van de eigen omstandigheden en identiteitsvorming. Ik ben echter altijd op zoek naar nieuwe onderwerpen, vaardigheden en uitdagingen.

Poiesz Projectondersteuning
Jesse Poiesz
Jesse_poiesz [AT] hotmail.com
06382-44615
Koningin Wilhelminaweg 315
2802 HK Gouda

Historisch Onderzoeksbureau Tijdelijk

Ingrid van der Vlis brengt geschiedenis tot leven. Historisch onderzoek verwerkt tot een mooi verhaal: wetenschappelijk verantwoord en goed leesbaar!

Het complete archief van een bedrijf of instelling komt soms als een onneembare hindernis over. Ingrid van der Vlis heeft veel ervaring met het ordenen van deze gegevens en kan hier vrij snel de grote lijn uit destilleren. Zij doet dan ook altijd zelf het benodigde historisch onderzoek. Zodra een eerste verhaallijn zich aftekent, zal Ingrid van der Vlis in overleg met de opdrachtgever zoeken naar de juiste manier om de geschiedenis tevoorschijn te halen. Door het lezen van handgeschreven notulen en persoonlijke documenten, op basis van interviews via oral history, met behulp van beeldmateriaal als foto’s en prenten of door gewoonweg dagen lang in het archief te grasduinen.

Het uiteindelijke verhaal wordt vervolgens verwerkt in een boek, een artikel of een korte tekst voor een website. Om de juiste afbeeldingen te vinden, kan Ingrid van der Vlis de beeldredactie op zich nemen. Door haar ruime ervaring kan zij de opdrachtgever tot slot adviseren en begeleiden bij het realiseren van de gewenste publicatie.

Recente projecten

 • Vooruit met veel verleden. Geschiedenis van Delft vanaf 1795 (WBooks 2016)
 • Doorgeven. Het verhaal van een Gronings verzetsgezin (Uitgeverij Profiel 2014)
 • Ut semper sit in flore. Honderd jaar Gemeentelijk Gymnasium Hilversum, 1913–2013 (Uitgeverij Verloren 2013)
 • Militairen op de Veluwe. Een geschiedenis van landschap en bewoners (Uitgeverij Boom 2012)

dr. Ingrid van der Vlis Historisch Onderzoeksbureau Tijdelijk
Emmastraat 88
3134 CM Vlaardingen
010–4350680
contact [AT] tijdelijk.info
www.tijdelijk.info

Historytelling

Wetenschap en journalistiek gecombineerd
Centraal in ons onderzoek staat niet de vraag hóe iets gebeurd is, maar waaróm het zo is gegaan.

Wij combineren wetenschappelijk onderzoek met journalistieke verteltechnieken. Bij informatievergaring hanteren we een journalistieke aanpak. Daarin zijn we gepokt en gemazeld in ons werk als journalist en tekstschrijver.

Denk bij die aanpak aan oral history en het journalistieke interview, filmen op locatie, het maken van reportages en het verspreiden van nieuwsberichten onder andere op social media.

De combinatie van de ambachten van journalist en historicus maakt de storytelling van Historytelling levendig, persoonlijk en invoelbaar en toegankelijk.

Crossmediaal
Bij voorkeur werken we crossmediaal. Samen met onze zakenpartners maken we na gedegen onderzoek niet alleen een boek, maar ook een website, een film, personeelsblad, glossy of tentoonstelling.

Samenwerking
Historytelling werkt waar mogelijk samen met collega’s van de NVHO. Daarnaast hebben we een samenwerkingsverband met Historische Films: (www.historische-films.com) en diverse vormgevers en drukkers.

Recente projecten
Zwaantinus Bruins Slot, oorlogsburgemeester in Nijkerk. Serie van twaalf uitgebreide artikelen – verhalende journalistiek – gebaseerd op het oorlogsdagboek van de Nijkerkse oorlogsburgermeester Zwaantinus Bruins Slot.

Het wezendorp Neerbosch. De protestants-christelijke weesinrichting Neerbosch en haar stichter Johannes van ’t Lindenhout (1863–1903) (Nijkerk, 2015) – proefschrift

In Naam van Cornelia. Cornelia van Lynden (1860–1880). Biografie geschreven in opdracht van de Cornelia Stichting te Beetsterzwaag ten gelegenheid van haar eeuwfeest.

Historytelling
Dr. Anton van Renssen
Wilgenlaan 30
3862 VE Nijkerk

Contact:
E info [AT] historytelling.nu
M 06–45742896
www.historytelling.nu

 

Mythos Communicatie

Op avontuur in het verleden

Een duik in het verleden is net zo inspirerend als een reis naar andere landen en culturen. Het geeft inzicht in wie of wat we zijn, het relativeert en zet feiten en ontwikkelingen in perspectief. Gaat u mee op avontuur in het verleden?

Mythos Communicatie wijst u de weg. Of het nu gaat om een familieverhaal, de geschiedenis van een bedrijf, de historische achtergrond van het nieuws - het onderwerp maakt in principe niet uit. Waar het om gaat is het ontrafelen van het verhaal, de mythos, zoals de oude Grieken het noemden.

Onderzoek en presentatie

Mythos Communicatie verricht het onderzoek en verwerkt de resultaten in een aantrekkelijke, historisch verantwoorde presentatie. Creativiteit en een gedegen aanpak gaan daarbij hand in hand. Het traditionele boek is nog altijd populair, maar denk ook eens aan bijvoorbeeld een krant, een glossy, een tentoonstelling of een virtuele reconstructie. Met de huidige technieken is heel veel mogelijk.

Projectmanagement

En wat als uw project is vastgelopen? Het archiefonderzoek niet wil vlotten? U de weg kwijt bent in een berg van historische gegevens? Of niet weet hoe te beginnen? Allemaal geen probleem. Mythos Communicatie zet het project (weer) op de rails en zorgt ervoor dat het op een goede manier wordt afgerond. Uiteraard alles in overleg en binnen de planning en het budget.

Recente projecten

• Onderzoek 18e-eeuwse geweermaker (particuliere opdrachtgever)
• Gedenkboek Pensioenfonds Predikanten
• Tentoonstelling stadsgeschiedenis Harderwijk
• Geschiedenisboek St. Pieters- en Bloklandsgasthuis
• Webteksten over topstukken collectie Archief Eemland
• Publieksboek stadsgeschiedenis Amersfoort

Mythos Communicatie

Drs. Yvonne M. Tanke
De Kazematten 21
3823 BS Amersfoort
T 06 43956940
E y.tanke [AT] xmsnet.nl
www.mythos-erfgoed.nl

Dutch Genealogy Services

Wilt u meer weten over de geschiedenis van uw familie? Dutch Genealogy Services kan u hierbij helpen. Op basis van originele bronnen komen we er niet alleen achter waar en wanneer uw voorouders leefden, maar ook wat zij mee hebben gemaakt. Bijzondere familieverhalen liggen in de archieven op u te wachten.

Diensten:

 • Archiefonderzoek in heel Nederland en online
 • Coachen van klanten die zelf stamboomonderzoek doen
 • Schrijven van rapporten, artikelen of boeken
 • Samenstellen van genealogische overzichten (kwartierstaat, stamreeks)
 • Verzorgen van lezingen over genealogie, lokale geschiedenis of cartografie
 • Adviseren over inzet van informatietechnologie in de erfgoedsector.

Dutch Genealogy Services is een genealogisch onderzoeksbureau dat in 2012 is opgericht door Yvette Hoitink. Yvette doet sinds 1991 aan stamboomonderzoek en heeft duizenden mensen geholpen om hun voorouders te vinden. Zij heeft diverse boeken en artikelen geschreven en geeft regelmatig lezingen over genealogie of lokale geschiedenis. Daarnaast doet zij onderzoek voor televisieseries zoals “Who Do You Think You Are?” en “Verborgen Verleden”. Yvette is lid van de Raad van Bestuur van de Association of Professional Genealogists, de internationale vakvereniging. Op haar Engelstalige website Dutch Genealogy geeft zij tips over stamboomonderzoek.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op, dan kijken we samen hoe we de geschiedenis van uw familie kunnen ontdekken.

Dutch Genealogy Services
Yvette Hoitink
Pelmolen 16
2406 KP Alphen aan den Rijn
E: onderzoek [AT] dutchgenealogy.nl
W: www.dutchgenealogy.nl
FB: /DutchGenealogy  

Wim de Natris

U wilt ‘iets’ met geschiedenis, maar u weet niet wat en hoe? Dan wilt u werken met iemand die samen met u het diepe ingaat. Ik ben historicus en museoloog, op zoek naar verbinding, vol ideeën over publicaties, collecties, sociale media, websites en meer.

Meer info: nl.linkedin.com/in/wimdenatris/

Ik werk samen met Wim Maas onder het label Maas+deNatris, bureau voor militaire geschiedenis. Wij doen militair-historisch onderzoek naar defensie en samenleving, in de breedste zin van het woord. Wij verdiepen ons in alle processen, organisaties en mensen in en om de krijgsmacht en vertalen dat naar gedrukte en digitale media. Bent u bijvoorbeeld een vereniging voor (oud-)militairen, een oorlogs- of verzetsmuseum of hebt u een militair-historische collectie? Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Meer info: www.maasendenatris.nl

Mijn andere label met Wim Maas heet CollectieCollectief. Dit is een flexibel netwerk van zelfstandigen dat zich richt op kleine en middelgrote projecten op het gebied van collectie-informatie en –beheer voor musea, archieven en erfgoedinstellingen.

Meer info: leaflet CollectieCollectief

De Natris Erfgoedprojecten
W.H.M. de Natris
Gooioord 72
1103 CE Amsterdam
020-6982281

wim [AT] denatris.nl
@wimdenatris

www.denatris.nl

Leidelmeijer, Historisch Onderzoek & Advies

Weet u niet hoe u uw historisch project moet aanpakken? Ik help u op weg en samen kunnen we het project realiseren.

Sinds 2009 werk ik als zelfstandig historicus aan verschillende projecten. In mijn rol als onderzoeker, conceptontwikkelaar, tekstschrijver of adviseur heb ik altijd nauw samengewerkt met de opdrachtgever zodat het gestelde doel in goed overleg bereikt wordt. Of dit nu wetenschappelijk onderzoek betreft, archiefonderzoek, publicaties, tentoonstellingen, websites of familieverhalen.

Ik ben gespecialiseerd in Indisch erfgoed en ben deskundig op het gebied van sociaaleconomische, agrarische en techniekgeschiedenis. Sinds december 2015 ben ik verbonden als niet-gelieerde onafhankelijk onderzoeker bij het Nationaal Archief voor het uitvoeren van betaald archiefonderzoek in opdracht van derden.

Recente projecten

 • Kenniscentrum Repatriëring: museumtafel/website over de naoorlogse Indische repatriëring van Indonesië naar Nederland (1945–1967). Opdrachtgever: Indisch Herinneringscentrum. In uitvoering: 2015–2016
 • Webportaal Indië in Oorlog: advies herinrichting portaal en inhoudelijke ondersteuning bij de uitvoering van het ‘Proof of Concept’ en het project ‘IHC Harvester in productie’ van Trifork (Amsterdam). Opdrachtgever: Indisch Herinneringscentrum. Gerealiseerd: ‘PoC’ 2015; In uitvoering: ‘IHC Harvester in productie’ 2016
 • Margaret Leidelmeijer, ‘Een roerige geschiedenis’, in: Stichting Herdenking 15 Augustus 1945, Gedeeld verleden. Mijn herinnering, jouw verhaal (Amsterdam 2015) pp. 16–35 Opdrachtgever: Stichting Herdenking 15 Augustus 1945. Gerealiseerd:2015 Project Maatschappijbrede Trendanalyse 1976–2005: senior onderzoeker/auteur bij de domeinen ‘Natuur en Milieu’, ‘Economie’, ‘Recht en Openbaar bestuur’. Opdrachtgever: Nationaal Archief. Gerealiseerd: 2010–2011 en 2014

Contactgegevens:
Leidelmeijer, Historisch Onderzoek & Advies
Margaret Leidelmeijer
Van Beresteynstraat 125,
2614 HE Delft
T: 06 497 026 17
E: margaret [AT] leidelmeijeronderzoek.nl
W: www.leidelmeijeronderzoek.nl

Rob Wolf

Een boek schrijven is een wereld creëren.

Wie in opdracht geschiedenis schrijft, creëert een wereld die de lezers – opdrachtgever en achterban – herkennen en reëel vinden.

Daarvoor moet je meer zijn dan een gedegen onderzoeker en een goed schrijver. Geschiedenis-in-opdracht vraagt ook empathie en fantasie, nauwkeurigheid en volharding. Verder moet je nieuwsgierig zijn, veel weten en aandacht hebben voor mensen en hun verhaal.

Met deze bagage heb ik sinds 1990 ruim veertig tevreden opdrachtgevers gehad. In iedere opdracht, in ieder boek openbaarde zich een nieuwe wereld: een hartchirurgisch centrum, een elektrotechnisch bedrijf of een eeuw stedelijke volkshuisvesting. Ik heb ontdekt dat ik als buitenstaander over al die werelden geloofwaardig kan schrijven, en dat daarbij technisch complexe zaken op de keper beschouwd nooit een probleem zijn.

Rob Wolf
Javastraat 118, 6524 ML Nijmegen
Tel: 0652090786
Email: geschiedschrijving [AT] hotmail.com
Website: www.robwolf.nl
Twitter: @robwolf52

 

Once.. Histories

Met zijn bedrijf Once.. Histories verricht Thomas Dresscher al meer dan 10 jaar historisch onderzoek in heel Europa voor klanten uit de hele wereld. De speerpunten hierin zijn maritieme en koloniale geschiedenis en archeologie in de breedste zin van het woord. Ook treedt hij regelmatig op als consultant in dit specialisatiegebied.

Binnen zijn specialisatiegebied verricht hij archiefonderzoek, maakt transcripties en vertalingen uit een groot aantal Europese talen, verzamelt hij beeldmateriaal en geeft advies. Door zijn grote kennis van het vakgebied en de archieven op dit terrein weet hij bronnen aan te boren die anderen vaak niet vinden. Hij werkt efficiënt, doelgericht en discreet.

Een voorbeeld van klanten uit het verleden: JWM Productions/Discovery Channel, Colorado College, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en www.shipwreck.net.

Naast werkzaamheden binnen zijn vakgebied werkt Thomas soms ook met Keltische en Germaanse geschiedenis (een ‘oude liefde’ te noemen) en geschiedenis van de provincie Groningen, zijn leefomgeving. Ook werkt hij aan een proefschrift in de maritieme geschiedenis aan de Vrije Universiteit.

Thomas Dresscher
Once.. Histories
Dorpsweg 4
9993TK Westerwijtwerd
W www.oncehistories.eu
E info [AT] oncehistories.eu
T +31 645380826

Jan Brouwers

Tekst en onderzoek in erfgoed en religie

Als je weet hebt van het verleden, kijk je anders naar een organisatie, een plaats of een persoon. Jan Brouwers onderzoekt die geschiedenis en schrijft erover. Voor een artikel of een boek. Of voor een tentoonstelling of tv-programma.

Hij schreef onder meer over de uitvaartverzekeraar en -verzorger DELA, ziekenzorg, oude pelgrimsoorden én voormalige industriegebieden en over ondernemers uit Noord-Brabant.

Kennis moet worden gedeeld. Daarom is de doelgroep net zo belangrijk als het onderwerp; het schrijven van een begrijpelijke tekst net zo belangrijk als een gedegen onderzoek. Voor beide kunt u een beroep op hem doen.

Jan Brouwers
Zeisstraat 8
4818 EG Breda
T 076 - 560 12 56
M 06 - 24 69 75 63
E jan [AT] janbrouwers.eu
www.janbrouwers.eu

Kleioskoop

Historische informatie over je eigen omgeving spreekt veel mensen aan. Het is interessant om de achtergrond van je familie, buurt, dorp, stad of regio te kennen. Het is bovendien verrassend hoe je vanuit die invalshoek grotere verbanden kunt leggen, zodat ook de nationale en internationale geschiedenis in beeld komt.

Kleioskoop vindt een geschikte vorm om geschiedenis toegankelijk te maken voor uiteenlopende doelgroepen. Dat kan bijvoorbeeld een onderwijsproject zijn waarmee kinderen actief aan de slag gaan, een boek of een aansprekende activiteit voor volwassenen. 

Recente projecten

 • Het Saksische Serviesje. Drie eeuwen geschiedenis achter een restje porselein
  Informatief en activerend boek voor kinderen van 10-12 jaar (2014)
 • Kijk, een kerk in Gelderland!
  Kijkblad voor kerken voor de groepen 6-8 PO in opdracht van de Stichting Oude Gelderse Kerken (2014)
 • Theatrale projecten in Zuidhorn rondom de verdwenen borg Hanckema
  in samenwerking met Rederijkersvereniging Zuidhorn en Tineke Neyman (2012-2013)

Kleioskoop

drs. Bernardine M.A. Beenackers-Heeren

Hazenkampseweg 74 D
6531 NL Nijmegen

T 024-6639834
M 06-53260609

E info [AT] kleioskoop.nl
W www.kleioskoop.nl

 

 

 

Willeke Guelen

De kracht van het verleden
Waar in bedrijven veel aandacht wordt besteed aan producten, diensten, marktposities of communicatie, wordt het verleden daar zelden bewust bij betrokken. En dat terwijl vrijwel elke eerste kennismaking doorspekt is met feiten en verhalen uit het recente of vroegere verleden.

Wie zijn eigen verleden echter bewust in beeld heeft, krijgt inzicht in drijfveren, motivaties en passies. Die eigenheid onderscheidt u van ieder ander en staat aan de basis van de sterkste verbindingen met nieuwe of bestaande relaties. Zo ontketent het verleden een ongekende kracht in het heden.

Ook in de wereld van erfgoed en toerisme wordt steeds duidelijker welke rollen het verleden (nog altijd) speelt en krijgt men inzicht in de kracht ervan bij het bereiken van publieksgroepen. Optimale afstemming tussen beide is echter geen eenvoudige zaak. Livingpast.nu heeft de ervaring & de kennis om historie op hedendaagse, ondernemende en originele wijze tot leven te brengen. Met behulp van de nieuwste communicatiemiddelen.

Recente projecten
Projectleider Maas & Waal CultuurExpress (www.cultuurexpress.nl)
Redacteur Businessmedia4all (www.businessmedia4all.nl)
Werkgroepdocent Radboud Universiteit Nijmegen
Heimwee van landverhuizers

Livingpast.nu
Willeke Guelen MA
Dorpsstraat 29, 6616 AE Heumen
Tel: 06-146 27 834
Email: info [AT] livingpast.nu
Website: www.livingpast.nu
Twitter: @livingpastnu

Stichting Echo

Stichting Echo houdt zich bezig met historisch onderzoek naar vrouwelijke en mannelijke ordes en congregaties in Nederland. Het bestuur bemiddelt bij het tot stand komen van een opdracht tot het schrijven van de geschiedenis van een orde of congregatie en brengt vraag en aanbod samen. De stichting werkt met historici die in de katholieke geschiedenis zijn gespecialiseerd. Daarnaast organiseert Echo studiedagen en colloquia. De thematisch samenhangende lezingen van het colloquium worden nadien gebundeld en uitgegeven.

Stichting Echo werd in 1995 opgericht door drie Nijmeegse historici (Marit Monteiro, Marjet Derks en José Eijt) om het verleden van met name vrouwelijke religieuzen (zusters) onder de aandacht te brengen. Sindsdien is een veelvoud aan boeken verschenen, waarin het werken en leven van zusters, paters, broeders, monniken en monialen is vastgelegd. Het huidige bestuur van Echo bestaat uit de historici Vefie Poels (voorz.), Marieke Smulders (secr.), Erik Lundgren (penningmeester), Chris Dols, Joep van Gennip, en Marie-Antoinette Willemsen.

 

Recent verschenen publicaties: J. van Gennip, V. Poels en M.-A. Willemsen (red.), Creatie en recreatie. Cultuur en ontspanning in het kloosterleven (2014)
Catharina Th. Bakker en George van Overbeeke, Zusters in de zorg. Een geschiedenis van Franciscanessen van Charitas (2014)
Marie-Antoinette Willemsen: Toegewijd aan de Jeugd. De salesianen van Don Bosco in Nederland 1928–2013 (2014)
José Eijt: In Dienst van de zieken. Broeders van barmhartigheid van Sint Joannes de Deo 1875–2013 (2014)
Gabrielle Dorren: Met de minsten der Mijnen. Geschiedenis van de kleine zusters van de H. Joseph (2013)

Website: www.stichting-echo.nl
E-mail: info [AT] stichting-echo.nl
Tel.: 024–3566351 / 06–25159837

Secretariaat:
Marieke Smulders Dupondiusstraat 24
6515 DH Nijmegen

 

Cor Smit

Cor Smit Historicus

Geschiedenis is leerzaam, nuttig en gewoon leuk. Cor Smit schrijft geschiedenis. Hij doet onderzoek en verzorgt publicaties daarover. Hij helpt u bij uw eigen onderzoek of bij het (gedenk)boek voor uw organisatie, bedrijf, instelling, buurt of stad. Cor Smit Historicus combineert inhoudelijke degelijkheid met toegankelijkheid voor een breed publiek. Maatwerk staat centraal. 

Geschiedenis in opdracht

Sinds 2001 verzorgde hij reeds enige tientallen publicaties. Zijn opdrachtgevers waren diverse woningcorporaties, buurtorganisaties, bedrijven, omroepen, sociale, economische en culturele instellingen en de overheid. De producten variëren van kleine brochures, artikelen en rapporten tot complete boeken. Natuurlijk zorgt hij er met de vormgever voor dat het er ook fraai uitziet. Enige voorbeelden:

 • Leiden met een luchtje. Straten, water, groen en afval in een Hollandse stad, 1200–2000 (2001)
 • Strijd om Kwaliteit. De geschiedenis van de volkshuisvesting in de regio Leiden (2006)
 • De Historische Canon van Leiden (2008) (met J.C.H. Blom en R.C.J. van Maanen)
 • Een eeuw Eromes (meubelfabriek en projectinrichter te Wijchen) (2009)
 • Ons Eiland. Geschiedenis van de Waard en de Zeeheldenbuurt (2013)
 • Hooglandse Kerk. Zeven eeuwen kathedraal van licht (2015, twee hoofdstukken)

Zelfstandige publicaties

Cor Smit publiceert ook regelmatig zonder opdrachtgever, vooral over lokale (Leidse) en regionale (Rijnlandse) geschiedenis én over kinderarbeid, het onderwerp waarop hij in 2014 promoveerde. Over deze onderwerpen verzorgt hij ook lezingen, waarbij hij de geschiedenis graag verbindt met de actualiteit. Enige voorbeelden:

 • Het Leiden-Boek (2010, bijna 10.000 verkocht!)
 • De Leidse Fabriekskinderen. Kinderarbeid, industrialisatie en samenleving in een Hollandse stad, 1800–1914 (2014)

Niet alleen geschiedenis

Daarnaast schrijft en redigeert Cor Smit (niet-historische) teksten voor brochures, jaarverslagen, webpagina’s en beleidsnota’s. In 2014/2015 ondersteunde hij als ambtelijk secretaris, onderzoeker en penvoerder een onderzoek van de VNG en de federatie Opvang naar de opvang van slachtoffers van mensenhandel.

Contactgegevens

Cor Smit Historicus
Dr. C.B.A. (Cor) Smit
Zamenhofstraat 64
2312 NW Leiden
info [AT] corsmithistoricus.nl
+31641280503
+3171131299
www.corsmithistoricus.nl

Verhoog & Warmerdam

Verhoog & Warmerdam is een bureau dat in 1990 is opgericht door de historici Jeroen Verhoog en Hans Warmerdam. Doel was het verzorgen van de uitgave van jubileumboeken voor bedrijven, nu nog steeds een van onze belangrijkste activiteiten. Inmiddels hebben wij ook diverse uitgaven verzorgd op het gebied van streek- en familiegeschiedenis.

Hoewel het onderwerp en de vorm van onze producten variëren, staat bij ons het historische verhaal altijd centraal. Gedegen onderzoek, een prettig leesbare schrijfstijl en uitgebreide beeldresearch zorgen ervoor dat de geschiedenis van uw bedrijf/organisatie/familie/instelling voor het nageslacht bewaard blijft.

Onze eigen professionele vormgevers zorgen er vervolgens voor dat het historische verhaal in een aantrekkelijke vorm wordt gegoten, zoals bijvoorbeeld een boek, een brochure, een periodiek of een expositie. Inmiddels behoren ook digitale producten zoals websites of e-books tot ons repertoire.

Onder de naam Uitgeverij aan Zee verzorgen wij ook eigen uitgaven zoals de in 2013 verschenen Atlas van Noordwijk, een rijk geïllustreerde geschiedenis van de gemeente Noordwijk, en Noordwijk door de ogen van Lutgens, een uitgave over het leven en werk van de negentiende eeuwse tekenaar Jan Lutgens, verschenen in november 2014.

Recente projecten:

 • Jeroen Verhoog, SURFnet 1988–2008; Twintig jaar grensverleggend netwerken (Noordwijk 2008).
 • Jeroen Verhoog, Bart Boele, Gertjan Huijbens, Waar cijfers en mensen tellen; kleine historie van Driebergen Accountants (Noordwijk 2008).
 • Jeroen Verhoog, 100 jaar Arbo Unie ; Omdat mensen de motor zijn (Utrecht 2008).
 • Hans Warmerdam, Een passie voor metaal ; 70 jaar Roba (Noordwijk 2008).
 • Jeroen Verhoog, Een eeuw Poppers Groep 1910–2010 (Lelystad 2010).
 • Jeroen Verhoog, Wij wandelen op goud ; De eeuwenlange historie van handelsfirma E&A Scheer (Amsterdam 2012).

Zie voor een complete lijst van onze uitgaven: www.venw.nl/uitgaven

Verhoog & Warmerdam
Bureau voor Bedrijfshistorie en Genealogie

Drs. Jeroen Verhoog (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Drs. Hans Warmerdam (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Bezoekadres Gooweg 19
2201 AX Noordwijk aan Zee
Postadres
Postbus 27
2200 AA
Noordwijk
T 071–3612602
E info [AT] venw.nl I www.venw.nl ; www.uitgeverijaanzee.nl

Historisch onderzoek en verzorgen van teksten voor geschiedenis-producties (boeken, brochures, websites, tentoonstellingen, apps, radio- en televisiedocumentaires.

Jeanine Dekker

E jd [AT] inhistory.nl

T 06 – 11 71 84 64

www.inhistory.nl

Willy van der Schuit. Tekst, onderzoek, communicatie

Willy van der Schuit realiseert projecten op het snijvlak van onderzoek en communicatie. Dat betekent tekst en beeld samenbrengen in publicaties en tentoonstellingen. Bij al deze projecten is de context van het grootste belang. Als historicus stel ik vragen, zowel over het verleden als over de actualiteit. Door goed te luisteren valt op wat niet gezegd wordt, wat achter de antwoorden schuil gaat.

Het gaat altijd om het overbrengen van een boodschap. Om de inhoud tot leven te brengen zorg ik voor een bruisend concept, het juiste beeldmateriaal, aansprekende vormgeving en passende tekst. Voor de realisatie van projecten is samenwerken voor mij van cruciaal belang. Synergie met collega’s en opdrachtgever leidt tot projecten die hun doel raken.

Recente projecten

 • Abel Tasman Museum, Lutjegast, inrichting van nieuwe museumruimte (2014)
 • GA Fietsen. Ronde van Regio. Publicatie met 14 fietsroutes voor de Regio Groningen-Assen (2014)
 • Wonen en werken in Tolbert, inrichting van historisch informatiecentrum (2014)
 • Borg vol verhalen, vaste expositie in Museum Nienoord in Leek (2014)
 • Magazine UVON Noord 1988 – 2013 (2013)
 • Onderzoek voor publicatie 400 jaar medische faculteit RUG (verschijnt in 2015)

Drs. Willy van der Schuit
Rijksweg 33
9731 AC Groningen

Bezoekadres:
De Puddingfabriek
Viaductstraat 3A
9725 BG Groningen

www.willyvanderschuit.nl
info [AT] willyvanderschuit.nl
06 5098 5917