Marca Bultink - Communicatie en cultuurhistorie

Marca Bultink combineert communicatie en cultuurhistorie en verbindt zo twee specialisaties waar haar hart bij ligt. Tijdens haar studie Nederlands, historische letterkunde in Leiden werkte zij al als freelance journalist en daarna startte zij haar eigen communicatiebureau. Daarnaast heeft zij al van jongs af aan interesse in geschiedenis, met name in cultuurhistorie en landschap van de Duin- en Bollenstreek.

Zij had bestuursfuncties bij lokale en regionale cultuurhistorische verenigingen en is nog steeds verbonden aan de stichting Vrienden van Oud Hillegom en het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek. Daar zet zij zich in voor behoud van het landschap en de cultuurhistorische waarden, herbestemming van historische bollenschuren en behoud van het erfgoed van de bloembollencultuur.

Marca Bultink heeft als auteur en eindredacteur een flink aantal regionaal-historische boeken gepubliceerd, onder andere over de Tweede Wereldoorlog, landschap en erfgoed van de Duin- en Bollenstreek, landgoederen en buitenplaatsen en de Trekvaart Haarlem-Leiden. Zij is bovendien een veelgevraagd spreker en excursieleider over deze onderwerpen.

Als cultuurhistorisch onderzoeker en schrijver is zij betrokken bij vele projecten rond beleving van erfgoed en landschap in Zuid- en Noord-Holland. Recente voorbeelden hiervan zijn erfgoededucatieprojecten, informatiepanelen voor de Trekvaartroute Haarlem-Leiden en wandelroutes langs landgoederen en buitenplaatsen.

Drs. Marca Bultink
Hillegom

telefoon: 0252-521362 / 06-53987120
E-mail:  marcabultink [AT] planet.nl 

Linkedin / Facebook / Instagram / Twitter

Trefwoorden: Regionale geschiedenis, onderzoek, boeken, projecten, erfgoededucatie, informatievoorzieningen, Bollenstreek, buitenplaatsen, bloembollencultuur,  landgoederen, trekvaarten, Tweede Wereldoorlog