Korteweg Maritiem Historisch Onderzoek

Joke Korteweg is met haar bedrijf Korteweg Maritiem Historisch Onderzoek is gespecialiseerd in onderzoek op het terrein van de zeegeschiedenis in de volle breedte. Van de kaapvaart tot de baggerindustrie, van schroefaskokerafdichtingen tot Michiel de Ruyter. Het gaat om onderzoeks- en schrijfwerk, maar ook om  bijvoorbeeld beeldresearch (voor zowel maritiem-historische als algemeen historische boeken). De website www.kortewegmaritiem.nl biedt een overzicht van alle werkzaamheden en producten. Opdrachtgevers zijn wetenschappelijke of algemene instellingen, maritieme bedrijven of particulieren.

Met deze werkzaamheden levert Korteweg Maritiem Historisch Onderzoek een bijdrage aan het onderzoek naar boeiende en vaak onderbelichte facetten van de Nederlandse maritieme historie. Een wetenschappelijke aanpak wordt gecombineerd met een voor een breed publiek toegankelijk eindresultaat. Dat kan een boek zijn, maar ook een symposium, tijdschrift of tentoonstelling. De drijvende kracht is dr. Joke E. Korteweg. Tussen 1994 en 2011 was ze docente geschiedenis, maatschappijleer en maatschappijwetenschappen. Ze promoveerde in 2000 aan de Universiteit Leiden op een proefschrift over de zeesleepvaart, bleef daarna de maritieme geschiedenis trouw en richtte in 2011 Korteweg Maritiem Historisch Onderzoek op.

Korteweg Maritiem Historisch Onderzoek

Dr. J.E. Korteweg

Websitie:  www.kortewegmaritiem.nl 

Trefwoorden: zeegeschiedenis, maritieme geschiedenis, scheepsbouw, baggeren, bedrijfsgeschiedenis