Stichting Echo

Stichting Echo houdt zich bezig met historisch onderzoek naar vrouwelijke en mannelijke ordes en congregaties in Nederland. Het bestuur bemiddelt bij het tot stand komen van een opdracht tot het schrijven van de geschiedenis van een orde of congregatie en brengt vraag en aanbod samen. De stichting werkt met historici die in de katholieke geschiedenis zijn gespecialiseerd. Daarnaast organiseert Echo studiedagen en colloquia. De thematisch samenhangende lezingen van het colloquium worden nadien gebundeld en uitgegeven.

Stichting Echo werd in 1995 opgericht door drie Nijmeegse historici (Marit Monteiro, Marjet Derks en José Eijt) om het verleden van met name vrouwelijke religieuzen (zusters) onder de aandacht te brengen. Sindsdien is een veelvoud aan boeken verschenen, waarin het werken en leven van zusters, paters, broeders, monniken en monialen is vastgelegd. Het huidige bestuur van Echo bestaat uit de historici Joep van Gennip (voorz.), Marieke Smulders (secr.), Chris Dols en Marie-Antoinette Willemsen.

Recent verschenen publicaties:

  • Vefie Poels, De rode paus. Biografie van kardinaal Willem van Rossum CSsR (1854-1932) (2021)
  • Marie-Antoinette Willemsen, Met biddend hart. Geschiedenis van de franciscanessen van Mariadal (2020)
  • Marie-Antoinette Willemsen (red.), Werven en derven. De financiële grondslag van kloostergemeenschappen in de Lage Landen (2019)
  • Chris Dols, Joep van Gennip en Lennert Savenije (red.), Dienstbaar onder vuur. Religieuzen en de Tweede Wereldoorlog (2016)
  • Marieke Smulders, Midden tussen de mensen. Een eeuw Nederlandse provincie van de Priesters van het H. Hart, 1911-2011 (2016)
  • Stichting Echo, Geloven met hart en hand. Een geschiedenis van de Zusters van de H. Juliana van Falconieri, 1914-2015 (2016)
     

Website: www.stichting-echo.nl
E-mail: info [AT] stichting-echo.nl
Tel.: 024–3566351 / 06–25159837

Secretariaat:
Marieke Smulders
Dupondiusstraat 24
6515 DH Nijmegen