Historytelling - Anton van Renssen

In mijn projecten staan erkenning en herkenning centraal.

Geschiedenis die ik vertel via podcasts en oral history, op video, in boeken, artikelen, tijdens lezingen of door historische projectleiding draaien om de erkenning en herkenning van mensen.

Nee, dat gaat dus ten diepste niet om die mooie geschiedenis van een organisatie.

Ja, het draait wel om het verhaal van de mensen die de organisatie hebben gemáakt.

Dat uitgangspunt leidt tot verhalen die raken en confronteren. Zeker, soms zijn er prachtige anekdotes te vertellen. Aan de andere kant jeuken ze niet zelden. Geschiedenis leert ons nu eenmaal dat het leven niet altijd over rozen gaat.

De leidraad in mijn werk is daarom liefde en respect tonen voor mensen, ook voor het voorgeslacht. Dat sluit een kritische benadering niet uit. In tegendeel! Respect en liefde voor mensen kunnen juist confronteren.

In mijn projecten draait het niet alleen om de vraag hóe mensen en dus organisaties zich ontwikkelden – dat ook. Het gaat vooral om de verklaring waaróm ze die ontwikkeling doormaakten. Die verklaren is het doel van elk goed historisch project.

Zo teken ik met Historytelling met nieuw (wetenschappelijk) bronnenonderzoek de wordingsgeschiedenis van heel diverse mensen en instellingen. Met alle veranderingen die daar bij horen.

Want historici zijn bij uitstek kenners van veranderingsprocessen!

Historytelling - Anton van Renssen

Telefoon: 06–45742896
E-mail: anton [AT] historytelling.nu
Website: www.historytelling.nu

Trefwoorden: podcast, oral history, audio, video, storytelling, projectleiding, biografieën, verhalende journalistiek, audiovisueel, historische films, sociale geschiedenis, archiefonderzoek, sociaaleconomische geschiedenis, armenzorg, jeugdzorg, kinderbescherming, weeshuizen, wezenzorg, onderwijsgeschiedenis, opvoeding en onderwijs, Protestantisme, religiegeschiedenis, Tweede Wereldoorlog, wetenschappelijk onderzoek.