Ondernemers in Geschiedenis is de brancheorganisatie voor vrij gevestigde historici.
Opgericht als Nederlandse Vereniging voor Historische Onderzoeksbureaus (NVHO) is het OiG sinds 1993 hét professionele netwerk voor zelfstandige historici. De vereniging is een ontmoetingsplaats voor het uitwisselen van kennis en ervaringen.

Specialisten
De leden van Ondernemers in Geschiedenis zijn gespecialiseerd in geschiedenis. Zij voeren projecten uit voor veel verschillende opdrachtgevers, zoals gemeenten, bedrijven, archieven, musea, scholen en particulieren.

Kwaliteit
Het lidmaatschap van Ondernemers in Geschiedenis staat voor kwaliteit. De leden werken wetenschappelijk verantwoord, efficiënt en transparant. Ondernemers in Geschiedenis bundelt de expertise van haar leden en zorgt voor de uitwisseling van kennis en ervaring.

Ruime keus
Binnen het brede terrein van de geschiedenis bestaan veel specialismen. Ondernemers in Geschiedenis biedt daarin een ruime keus. De leden houden zich bezig met onder meer bedrijfsgeschiedenis, regionale geschiedenis, milieuonderzoek en waterstaatsgeschiedenis. Ze hebben ervaring met het maken van boeken, het samenstellen van tentoonstellingen, het ontwikkelen van educatief materiaal en het uitzoeken van stamboomgegevens.

Bestuur
Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

Anton van Renssen (voorzitter)
Rogier Overman (secretaris)
Mari Smits (penningmeester / website)
Christiaan Stam (bestuurslid / activiteiten)